TKI TRECO

Treco home         Treco office

Towards Real Energy performance and COntrol by predicting, monitoring, comparing and controlling

Doel van TRECO home is het ontwikkelen en leveren van voorzieningen t.b.v. monitoring, regeling en feedback voorzieningen voor woningen, om daarmee optimaal in te kunnen spelen op fysieke omstandigheden en individuele bewonerskenmerken en -gedrag. Daarvoor is het nodig om de achtergronden van “werkelijk energiegebruik” fundamenteel te begrijpen en daardoor te kunnen voorspellen en te kunnen controleren. Dit maakt het mogelijk om de voor NZE benodigde energiebesparingscomponenten, optimaal te regelen en aan te sturen.