TKI TRECO

Towards Real Energy performance and COntrol by predicting, monitoring, comparing and controlling

Het belang van de energetische kwaliteit van gebouwen neemt snel toe. Niet alleen overheden op alle bestuursniveaus stellen op dit gebied eisen, maar ook de eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijfsgebouwen. Daarbij nemen ze geen genoegen meer met een berekende abstracte weergave, zoals een EPC-waarde of label, maar worden garanties verlangd t.a.v. het “werkelijke” energiegebruik. Daarvoor is het nodig om de achtergronden van dit “werkelijk energiegebruik” fundamenteel te begrijpen om daarmee nauwkeuriger te kunnen voorspellen en om bij afwijkingen deze te kunnen verklaren en oorzaken van die afwijking te kunnen beïnvloeden. Het low-cost kunnen monitoren en analyseren interpreteren van fysieke parameters is daarvoor essentieel.

TRECO is een onderzoeks- en ontwikkelproject gericht op het vergroten van het inzicht in de achtergronden van het “werkelijke” energiegebruik, om dit vervolgens te kunnen vertalen naar modellen, monitoringconcepten en diensten, waarbij  TRECO Office zich richt op de kantorensector en TRECO Home op de woningsector.

Treco home         Treco office