Werkpakketten

TRECO home heeft de volgende werkpakketten:

  • WP1: Management en coördinatie
  • WP2: Dataverzameling en databeoordeling klimaat, gebouw en installaties
  • WP3: Gebruikersaspecten en componenten
  • WP4: Voorspellen, modelleren en vergelijken
  • WP5: Product en dienstontwikkeling
  • WP6: Praktijk validatie

Vanuit de centrale probleemstelling van TRECO home, het fundamenteel kunnen begrijpen van het werkelijke energiegebruik in gebouwen en alle invloed factoren die daarop van invloed zijn, om zodoende het verschil tussen voorspeld en werkelijk energiegebruik te kunnen verkleinen en beheersen en daarmee op een zinvolle manier energiesystemen te kunnen regelen en controleren en feedback te kunnen geven, wordt gestart met het analyseren van die invloedfactoren in de werkpakketten 2 ‘Dataverzameling en databeoordeling klimaat, gebouw en installaties’ en werkpakket 3 ‘Gebruikersaspecten en componenten’. De resultaten van de werkpakketten 2 en 3 vormen de input voor werkpakket 4 ‘Voorspellen, modelleren en vergelijken’ waarin uiteindelijk een analytische methode wordt ontwikkeld om de verschillen te verklaren tussen werkelijk energiegebruik en de aannames voor voorspeld gebruik, in een analytisch ‘fitting’ proces.

De werkpakketten 2, 3 en 4 geven uiteindelijk de input voor werkpakket 5 ‘Product en dienstontwikkeling’ waarin de drie hoofdresultaten van het project worden ontwikkeld.

De ontwikkelde producten en diensten worden in de praktijk gevalideerd in werkpakket 6 Praktijkvalidatie.