TRECO Office

Het belang van de energetische kwaliteit en het werkelijke energiegebruik van een kantoorgebouw neemt snel toe. Dit kent meerdere oorzaken:

  • Aanbieders van kantoorruimte willen huisvesting ‘all-in’ kunnen aanbieden. De energiekosten zijn daarbij onderdeel van die ‘all-in prijs’. Om financiële risico’s te beperken en mogelijk om zelfs een financieel voordeel te realiseren, dient het werkelijke energiegebruik nauwkeurig voorspelbaar te zijn.
  • Gebruikers en aanbieders van kantoren willen ‘duurzaam ondernemen’. Daarbij hoort een duurzame- en energiezuinige huisvesting.
  • Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht dat de gebouwde omgeving energieneutraal en gasloos wordt.
  • De energielasten vormen een substantieel onderdeel van de servicekosten van een kantoor. Lagere energiekosten verbeteren de marktpositie voor verhuur van een kantoorgebouw.

 

Het voorgaande vormt de aanleiding voor TRECO-Office. Een onderzoeks- en ontwikkeltraject dat heeft geresulteerd in:

  1. In de praktijk toepasbare faaldiagnose parameters in relatie tot afwijkingen in het energiegebruik.
  2. Reken- en data verwerkingsmethodes behorend bij de in de praktijk toepasbare faaldiagnose parameters. Deze leggen de basis voor algoritmes die faalgedrag kunnen detecteren (excl. softwareontwikkeling).
  3. Een BIM-protocol met meetpunten en meetmethoden specifiek gericht op de diagnose van faalgedrag.
  4. Energiediensten gebaseerd op deze applicatie waarbij een gegarandeerd energiegebruik, bijbehorende prestaties en daarop gebaseerde energieprestatiecontracten worden aangeboden. Deze contracten kunnen ook gebruikt worden voor ESCO-concepten voor renovatie en herinrichting van kantoren. Het vormt ook een solide basis voor innovatieve financieringsconstructies, gebaseerd op de werkelijke waardebepaling van vastgoed.
  5. Een beknopt raamwerk om met de beoogde stappen tot een eenheid te komen van één methodiek om het werkelijke energiegebruik in gebouwen (zowel woningen als kantoren) dan wel een kwaliteitskeurmerk voor methoden.

 

Onder ‘Resultaten’ is op deze website het openbare eindrapport te downloaden waarin o.a. de onderzoeksopzet, een samenvatting van de verrichte werkzaamheden en de belangrijkste resultaten. Tevens zijn daar de openbare onderzoeksrapporten en gepubliceerde artikelen te downloaden.