TRECO Home partners

Het TRECO Home consortium bestaat uit een aantal deelnemers vanuit de advieswereld, de universitaire wereld en de industrie die in het recente verleden hebben deelgenomen aan een aantal studies en ontwikkelingen met als onderwerp ‘energieprestatie en control’ (EOS LT INTEWON, IEA Annex 53) en daar ook een eerste aanzet hebben gegeven voor producten en energiediensten. Er is gewerkt in interdisciplinaire teams waar ieder zijn specifieke expertise inzet en het totaal meer is dan de som der delen. Universiteit Maastricht voor fundamenteel onderzoek naar thermofysiologie van de mens, en zijn thermoregulerend gedrag: de meest dominante factor in de voorspelling van energiegebruik. Zuyd Hogeschool draagt bij vanuit toegepast onderzoek gericht op productontwikkeling en validatie. Bijzonderheid hierbij is dat dit gebeurt in een Real Life Learning Lab situatie. Huygen Installatie Adviseurs, De Twee Snoeken en Coreon voor dataverzameling, modellering en de ontwikkeling van producten en diensten. Voor zowel de productspecificatie en advisering vanuit de marktbehoefte als verdere implementatie is partner Heijmans Vastgoed verantwoordelijk. Voor de verder advisering en validatie vanuit de gebruikerskant, partner Stichting Smart Homes betrokken. De Haas & Partners was verantwoordelijk voor het projectmanagement.

huygen_logo_rgb_groot                     Zuyd HogeschoolUniversiteit Maastricht                     Stichting Smart Homes             Heijmans Vastgoed bv            De Haas & Partners                        tkienergoRVO