TRECO Home partners

Het TRECO Home consortium bestaat uit een aantal deelnemers vanuit de advieswereld, de universitaire wereld  en de industrie die in het recente verleden hebben deelgenomen aan een aantal studies en ontwikkelingen met het onderwerp ‘energieprestatie en control’ (EOS LT INTEWON, IEA Annex 53) en daar ook een eerste aanzet hebben gegeven voor producten en diensten (Energiemodule). Er wordt gewerkt in interdisciplinaire teams waar ieder zijn specifieke expertise inzet en het totaal meer is dan de som der delen. Universiteit Maastricht voor fundamenteel onderzoek, met name op de vraagstelling rondom de meest dominante factor in energiegebruik en het gebruikers gedrag. Zuyd Hogeschool meer vanuit toegepast onderzoek gericht op productontwikkeling en validatie. Bijzonderheid hierbij is dat dit gebeurt in een Real Life Learning Lab situatie. Huygen I.A., de Twee Snoeken en VAC Thuistechnologie voor dataverzameling, modelleren en de ontwikkeling van producten en diensten. Voor zowel de productspecificatie en advisering vanuit de marktbehoefte als verdere implementatie is partner Heijmans Vastgoed verantwoordelijk. Voor de verder advisering en validatie vanuit de gebruikerskant, alsmede voor de promotie is partner Stichting Smart Homes verantwoordelijk.

huygen_logo_rgb_groot                     Zuyd HogeschoolUniversiteit Maastricht                     Stichting Smart Homes             Heijmans Vastgoed bv            De Haas & Partners                        tkienergoRVO